Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Utdeling av 6 årsbøker i to av våre kirker

Søndag 2 februar var 6-åringene invitert til Holter og Stensgård kirker for å få bok. 
Fra Stensgård var det Ungdomsdiakon Svein Arne Bergli som delte ut bøker til 5 fremmøtte 6-åringer.
Etterpå var det saft og kaffe med julekake til.foto/tekst: Arne Torkild Aasen

21.10.2014