Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Konfirmanter 2013 - 2014

Konfirmantene våre i Nannestad kirke m/diakon Svein Arne Bergli og sokneprest Arne Torkild Aasen......Konfirmantene våre i Stensgård kirke m/diakon Svein Arne Bergli og sokneprest Arne Torkild Aasen. ( de to øverste bildene)

Konfirmantene våre i Bjørke kirke m/ diakon Svein Arne Bergli og sokneprest Svein Filtvedt Elgvin......Konfirmantene våre i Holter kirke m/ diakon Svein Arne Bergli og sokneprest Svein Filtvedt Elgvin. (De to underste bildene)

Fotograf: Foeva ASKonfirmanter i Bjørke kirke


Konfirmanter i Holter kirke


Konfirmanter i Nannestad kirke

Konfirmanter i Stensgård kirke

22.10.2014