Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Lysmesse m/utdeling av 4 årsboka i Stensgård kirke

2. søndag i advent var det lysmesse i Stensgård kirke med utdeling av 4-årsboka.

 

9 4-åringer møtte fram fulle av forventning. Gudstjenesten begynte med at barna gikk inn i prosesjonen og fikk tenne hvert sitt lys på lysgloben.Dagens preken ble holdt av trosopplærer Marita Winge. Hun fortalte fortellingen om Sakkeus, ved hjelp av små messekapper som hun satte på barna, prydet med bilder fra fortellingen.

 Etter at barna hadde fått bøkene sine, og gudstjenesten avsluttet med at konfirmantene slokket lysene på alteret, gikk alle bort på den gamle skolen hvor julegrana ble tent.
Nisseflokken ankom med poser til barna.
 

Så var det severing av julekake og pepperkaker inne, akkompagnert av organistens pianotoner, og springende barn.

12.12.2014