Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Miljøfyrtårn«Nannestad kirkelige fellesråd skal kjennetegnes av å være en sunn og bærekraftig virksomhet, med ansvar for medarbeidere, samfunn og miljø».

For å realisere denne målsetningen ønsket Nannestad kirkelig fellesråd å bli sertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. 
Sertifiseringsprosessen er avsluttet og Nannestad kirkelige fellesråd er sertifisert etter miljøstandardene i Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

http://www.miljofyrtarn.noØyvind Sandholt og Alf Kværner mottar Miljøtårnsertifikat av ordfører Anne Ragni Arntzen.

16.12.2014

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort