Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Nye hvite kirketekstiler til Nannestad kirke

De nye, hvite tekstilene til Nannestad kirke er i ferd med å bli ferdige.

 

Det er tekstilkunstner Kirsten Irgens som har fått oppgaven å utforme og veve stoffet. Representanter for menighetsrådet og kirkeringen tok en tur sammen med presten i begynnelsen av november, for å se hvordan arbeidet skred fram. Vi fikk se hvordan Kirsten arbeidet med lesepultkledet i vevstolen.
I ull-veven, vever hun også inn sølvtråd, og dekoren veves med gulltråd. Bodil Habberstad og Marit Holter ser med stor interesse på hvordan Kirksen Irgens arbeider.

 

Antependiet, som skal henge foran alterbordet lå ferdig utbtlagt på langbordet i stua. Messehakelen var også ferdig, men foret gjenstod.

Kirsten lot representantene få uttale seg om hvordan foret skulle være. Nå er det mange som gleder seg til å få tekstilene på plass, og målet for Kirksten er å få det klart til jul.
For hvil er festtidens farge og brukes i juletiden, påsketiden, på konfirmasjoner og på Allehelgensdag.

Arne Torkild Aasen

05.11.2015