Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Mottakelse av nye kirketekstiler til Nannestad kirke

 

 

Fredag 11. desember ble nye hvite kirketekstiler levert til Nannestad kirke. Menighetsrådet og kirkeringen har  i lengere tid ønsket seg dette da det gamle var veldig slitt.
Etter anbudskonkurranse der utførelse og kvalitet var viktige kriterier, ble oppdraget tildelt tekstilkunstner Kirsten Irgens.

   

 

Leveransen bestod av messehakkel, stola, antependium, og lesepultklede til en samlet sum kr 120 000. Midlene er samlet inn over lang tid i menighetsråd og kirkering pluss tilskudd fra fellesrådet.

 

Etter utpakking og montering og prøving var det dekket et nydelig kaffebord med julebakst, alt satt i stand av Marit Holter.

14.12.2015