Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Kirken gleder seg over global klimaavtale


Glede i paris, med Frankrikes president Francois Hollande, vert for COP 21 Laurent Fabius og FNs generalsekretær Ban Ki-moon. (Foto: Mehdi Chebil/Polaris/Scanpix)

Klimatoppmøte i Paris er over – og er grunn til å glede seg over resultatet. For andre lørdag i desember ble det klart: nasjonene ble enige om felles mål.

Klimapilegrimsmarsj, Grønn kirke, Skaperverk og bærekraft, Klimaalliansen – kirkens medlemmer og Kristen-Norge har engasjert seg på mange vis for verdens klima. Stavanger-biskop Erling Pettersen og Møre-biskop Ingeborg Midttømme var med på deler av Klimamøtet COP 21, som ble avsluttet i helga. Og en global klimaavtale med målsetting om å begrense global oppvarming til godt under to grader, er begge fornøyd med.

–  Grunnlaget er lagt for en bedre, felles framtid for alle. Avtalen skaper håp, men det virkelige arbeidet starter nå og trenger vår fulle støtte, sier Midttømme.

Pettersen er biskop i et bispedømme som i langt større grad enn andre bispedømmer, forholder seg til oljeproduksjon og konsekvensene av den. Han gleder seg over klimaavtalen, men slår fast at det er nå arbeidet begynner.

–  Vi må sikre at Norge tar en ledende rolle i dette arbeidet. Og budskapet til politikere og næringsliv er enkelt: Økte kutt i utslipp i Norge og større ambisjoner for å oppnå null-utslipp.

Les mer om Klimaavtalen og kirkens engasjement på kirken.no.

17.12.2015

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort