Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Skattejakt i Bjørke kirke

4. februar var 6-åringene i Stensgård og Bjørke sogn invitert til skattejakt i Bjørke kirke.

På gulvet foran alterringen var alle samlet til innledning, presentasjon med navnelapper på hver enkelt, og introduksjon av tema: Nå skal vi ut på skattejakt med kirkeskipet!

Den første skatten var døpefonten, eldgammel og verdifull sten, med fat og kanne som skinnende gull! Men størst verdi har dåpshandlingen.

Neste skatt var prekestolen, som alle sto i kø for å bestige. Fortellingene om Jesus er en stor skatt!

Så var det lysgloben, hvor vi får be til Gud, bare ved å tenne lys. Vi øvde på å tenne lys til gudstjenesten hvor 6-årsboka skal deles ut.
Så ble det også øvelse på barnesalmer.

 

Neste skatt var salmeskatten vi fant borte ved salmebokhylla. En engel minte om englesangen julenatt: Ære være Gud i det høyeste!

Men den største skatten fant 6-åringene i et speil, nemlig seg selv! Speilet lå i den store skattekista som var gjemt bak alteret.

I skattekista var det også papir og tegnesaker, slik at barna kunne tegne seg selv, den største skatten i kirka!

 

Alle tegningene av barna ble klistret på en ramme som skal vises fram på gudstjenesten når barna får 6-årsboka.


Så ble det servert kveldsmat, pølse, lompe og saft, og kaffe til de voksne.

Tekst/foto: A.T.Aasen

05.02.2016