Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Høsttakkefest og utdeling av 4 årsboka

       
Det har nå vært "bli kjent" frokost i Holter og Nannestad kirke og "bli kjent" lunsj i Bjørke kirke.
Det blir samling i Stensgård kirke 4 desember (se artikkel ellers på siden)

Dette var for 4 åringer med familie. Det var trosopplærer Anne Louise og Tone som stod for dette arrangementet.
Etter samlingen var det gudstjeneste med utdeling av 4 årsbøkene. Årets flotte grøde: Korn fra Bjørke, Potet, gulrot og andre grønnsaker fra Holter.

Det var mange små og store  tilstede denne dagen i kirken og menighetsrådet serverte kirkekaffe.

26.10.2016