Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Hjerterommet

Hjelp oss å hjelpe vanskeligstilte i Nannestad!

Bakgrunn: i 2019 startet kirkene i Nannestad i samarbeid med Overraskelse AS «Hjerterommet» som et tilbud til vanskeligstilte i Nannestad kommune. Dette kan være familier eller enslige som av forskjellige årsaker har blitt rammet økonomisk, av sykdom eller som har andre livsutfordringer. Hjerterommet er også en del av Nannestads diakonale satsning der man jobber etter følgende grunnprinsipper: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Hjerterommet består i dag av følgende tilbud:

  • Egen butikk hvor det deles ut gratis klær/utstyr/mat til de som trenger det mest
  • Gratis lån av bil
  • Gratis lån av hytter i sommerferien
  • Gratis ved
  • Gratis samtaletilbud
  • Temakvelder
  • Salg av nestekjærlighetssmykket «Dråpen»
  • Overraskelsesdugnader
  • Overraskelse i hverdagen
  • En møteplass for frivillige

Målsetting: Gjøre terskelen til «Hjerterommet» såpass lav at de som virkelig trenger det, oppsøker eller tar kontakt selv eller får hjelp av andre. Drive «Hjerterommet» som en butikk og en gratis formidlingssentral som kan være åpen hele uka med hjelp av daglig leder og frivillige.

Viser til den norske kirkes strategiske mål: «Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv»

Samarbeid: «Hjerterommet» har et sterkt ønske om samarbeid med kommune, NAV, frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Alle er velkommen til å ta kontakt for mer informasjon.

Ansvarlig for gjennomføring:

Svein Arne Bergli, Diakon i Nannestad i samarbeid med daglig leder/frivillige

Epost: svein.arne.bergli@nannestad.kommune.no

Tlf. 97 58 39 56

Ønsker du å støtte oss økonomisk?

Konto: 8601.42.05014 (Nannestad kirkelig Fellesråd) eller Vipps 111187.

 Husk å merke med «Hjerterommet»

Org.nr: 976986962 (Nannestad kirkelig Fellesråd)

Litt fra dette året så langt.

Nå er vi full gang på hjerterommet. Siden oppstarten i januar har mange vært innom. Vi får inn mye klær, sko og div. Dette er vi veldig glad for. Behovet er stort, så det er mye som blir gitt bort. Hver dag vi har åpent er det flere som er innom for å få hjelp. Vi som jobber her føler oss heldige som får lov til å formidle de tingene dere gir til de som trenger det mest. Livet er ikke alltid så enkelt.

Vi har dette året anlagt en egen grønnsakshage. Av denne har vi laget suppe som vi serverer 10.oktober. Da er alle velkommen og vi serverer suppe så langt det rekker mellom kl.12-18. Dette som en markering av Verdensdagen for Psykisk helse, der årets tema er: «Gi tid».

Nå har vi også opprettet kontakt med «Matsentralen i Oslo» og vi har allerede fått mye mat derfra. Vi har også «Matkurver» på noen butikker i bygda. Det er fantastisk at dere der ute er med å bidra til at det blir mat i disse. Det betyr mye mer enn dere aner.

«Hjerterommet» er et rom for alle! Her foregår det mange gode samtaler. Vi løfter og bærer hverandre videre på dager som er tunge. Deler vi en glede blir den dobbel og deler vi en sorg blir den halvert.

Miljø og klima står også høyt. Med en egen liten kjøkkenhage blir alt litt kortreist. Vi har dyrket poteter, gulerøtter, løk og bønner, paprika og tomater. Det er flott når noen kommer for å få med mat at man kan gå ut, ta opp grønnsaker og gi det videre til «Tacokveld» eller lignende.

Dette året har vi også samarbeidet med bla. Helsestasjonen og vært med på å hjelpe familier med klær, barneseter, senger og vogner. Vi opplever det som en stor glede og gave å få lov til å være til hjelp. Gi gjerne en du ser en hjelpende hånd eller et smil. Det kan redde dagen til vedkommende!

ÅPNINGSTIDER FOR HJERTEROMMET

 

Pga av koronaviruset har ikke Hjerterommet vanlige åpningstider akkurat nå. 

Matutdeling er mandag og torsdag - etter avtale!

oppdatert 04.05.2020

 

Inger Hilde Bergli

 

24.10.2019

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort