Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Utdeling av 6-års bok i Nannestad kirke

 

Utdeling av 6-års bok i Nannestad kirke

 

Søndag 2. februar fikk syv spente barn motta 6-årsboken "Tre i et tre" i Nannestad kirke.

Prest Svein Skulstad hadde tilrettelagt gudstjenesten slik at barna skulle føle seg mest mulig velkommen, og de fikk delta i flere deler av liturgien. Barna fikk være med i inngangsprosesjonen og tenne lys i globen. De fikk komme fram i kirken og være med på sang, og de satt på gulvet foran koret og i midtgangen og hørte på prekenen.

Svein Skulstad fortalte om den lamme mannen i Kapernaum, han som ble båret fram til Jesus. Men da det ikke var plass til å bære han inn i huset der han var, brøt de opp taket og senket båren som mannen lå på ned til Jesus.

 

Da det var tid for utdeling av 6-årsboken var det tydelig stolte barn som mottok hvert sitt eksemplar med sitt eget navn i.

 

Gudstjenesten ble avsluttet med kirkekaffe.

12.02.2020