Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Vårens konfirmasjoner blir utsatt

På grunn av koronapandemien blir vårens konfirmasjoner(mai/juni) i Nannestad utsatt til etter sommerferien. 

Se også www.kirken.no

 

Nye datoer for konfirmasjoner vil bli:

Holter og Nannestad - 22. og 23. august

Bjørke og Stensgård - 29. og 30. august

 

18.03.2020