Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt