Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Avslutningsgudstjeneste for sokneprest Svein Filtvedt Elgvin

Avslutningsgudstjeneste for Svein Elgvin i Holter kirke, søndag 24.05

Tekst: Stian Berntsen

Foto: Stian Berntsen og Tone S. Alme

 

For snart 7 år siden ble Svein Elgvin innsatt som sogneprest i Holter og Bjørke sogn. Nå takker han for seg. Søndag 24. mai hadde han sin siste gudstjeneste i sognene.

Holter kirke lå litt grå før gudstjenesten startet denne dagen. Men etter gudstjenesten strålte solen på kirkegården. Dette ble en spesiell gudstjeneste på mange måter, dette var den første gudstjenesten igjen etter åpning under covid -19 viruset. Overalt i kirken ble smitteverns hensyns ivaretatt.

Døpefonten var pent pyntet til dåp senere på dagen, slik at flest mulig kunne både delta på Svein Prest siste gudstjeneste, samt at dåpsfølge kunne ha med seg flest mulig til sin begivenhet.

Dagens tekster var hentet fra Haggai 2, vers 3-9, Bygg opp igjen Herrens tempel og Peters første brev 4, vers 7-11, Tjen hverandre med nådegavene

Evangelieteksten var Johannes 15, vers 26-27, Talsmannen og dere skal vitne.

I prekenen ble vi minnet på pinsen som står for tur, det tredje store høytiden i kristendommen, etter jul og påske. Mens jul og påske er Guds og Jesus verk, er pinsen Den hellig ånds og vitnenes verk. Talsmannen er sannhetens ånd, hvor det tales om Jesus liv og hendelser og vi (menneskeheten) skal bidra til å vitne om dette i felleskap.

I møte med den kristne tro kan man ikke være helt sikker, men jeg er overbevist. Tro og overbevisning vil endre seg i løpet av et liv. Ved å få og motta kunnskap lar man seg overbevise om hva tro er.

På vegne av Holter og Bjørke menighetsråd takket Stian Berntsen Svein Elgvin for det arbeidet han har lagt ned i menighetene våre de 7 siste år. Og overrakte han blomster fra menighetsrådene. Blomstene bestod av fiolette lilje og hvite roser. Fargene var valgt ut fra de liturgiske fargene. Fiolett var til Svein med tanke på forberedelse og forventing til ny prestegjerning og nytt sted. Hvitt var fra menighetsrådene for glede og fest, for innsatsen han har bidratt med gjennom 7 år.

 

Janne Berglund spilte under denne gudstjenesten, og utgangsalmen var: No livnar det i lundar. Selv om det er grønt ute allerede, har det vært tørt, etter et par dager med regn, passet vel den salmen veldig godt som avslutning;

No lauvast det i lid, Den heile skapnings stundar No fram til sommars tid.

 

Vi ønsker Svein Elgvin lykke til som sogneprest i Tomter og Hobøl

 

25.05.2020

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort