Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndagstanker 16. august - 11-søndag i treenighetstiden

Søndagstanker

Søndag 16. august

11. søndag i treenighetstiden

Tekst: Matt. 23,37-39

 

Men dere ville ikke.

 

I Jerusalem er det en liten kirke på veien fra Oljeberget og ned i Kedrondalen. Den kalles Tårekirken. Selve kirken er utformet som en tåre. I hvert hjørne er det plassert søyler med en «tåreflaske» øverst. Kirken har ingen altertavle, kun et vindu som er vendt mot det stedet der Templet stod på Jesu tid.

Hele kirken er reist til minne om at Jesus, da han kom gående ned Oljeberget, stanser og ser mot Jerusalem. Han gråter over Jerusalem og Jerusalems innbyggere. Det er dette teksten vår i dag referer til: «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: «Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’»

 

Tiden er før påske og Jesus forutsier det som skal skje med Jerusalem, da Templet ble ødelagt av romerne i år 70 etter Kristi fødsel.

Vi merker sårheten i hans stemme i teksten i dag. Sårheten over at folket ikke ville tro det budskapet han hadde å bringe. Hvis de hadde lest i Skriftene (det gamle Testemente), ville de ha sett at de talte om Messias, om hans lidelse og død og også om hans oppstandelse. «Men dere ville ikke».

 

Mon tro om tiden i dag også er preget av det samme. Folk vil ikke tro på Jesu budskap. Man er mer opptatt av velferd, penger og ferie, enn av å søke Gud.

Jeg synes å merke sårheten i Jesu stemme også i dag.

 

Steinar Tosterud

 

 

27.07.2020

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort