Nannestad kirkelige fellesråd > Barn / Unge > Barneklubb

Barneklubb

Barneklubb

Sted: Salen i det gamle kommunehuset. Velkommen til deg som er mellom 3-7 år! ...   Les mer...

Sommerhilsen fra barneklubben

Velkommen til barneklubb    Les mer...