Kirkens SOS


Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerte som formidles.

Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen nummervisning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme.

De som kontakter Kirkens SOS kan være trygge på at vi er til å stole på. Alle våre telefonvakter er frivillige medarbeidere. Deres oppgave er ikke å forkynne eller gi råd, men å lytte til det du har på hjertet.

 

https://www.kirkens-sos.no/

Trenger du noen å snakke med? Film

Tar du neste vakt? Film

 

FAKTA OM KIRKENS SOS

  • Kirkens SOS omfatter elleve lokale SOS-sentre, samt landssekretariatet i Oslo.
  • Vi mottar omkring 300 000 henvendelser hvert år og besvarer nærmere 200 000 av dem.
  • Vi har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat.
  • Vi skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise - og forebygge selvmord.
  • Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige medarbeidere og i overkant av 40 ansatte.
  • Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle virksomheten.
  • Kirkens SOS ble stiftet i 1974.
Tilbake