Godt nytt år!


Menighetsrådene i Nannestad ønsker alle i Nannestad et godt nytt år!

Vi lever stadig i en vanskelig tid, som begrenser både aktiviteter og muligheter.

Nå snakkes det om en tredje smittebølge, og ingen vet med sikkerhet hvordan

vi kan planlegge våre egne liv eller menighetens arbeid i nærmeste framtid.

Vi håper at økende tempo i vaksineringen vil bidra til at «alt blir bra», og at

vi kan se en ende på dette så raskt som mulig.

 

I mellomtiden må vi minne hverandre på at korona ikke smitter gjennom telefonen.

Kjenner du noen som sitter mye alene? Er det noen det er lenge siden du har snakket

med? Kjenner du noen som trenger hjelp til noe? Er det en du kan gå et ærende for?

Ta kontakt med noen, og ta vare på hverandre! Sammen er det lettere å komme gjennom de

tunge dagene, selv om vi i mindre grad kan besøke hverandre eller møtes i sosiale settinger.

Tilbake