Åpne kirker i Nannestad


Fra onsdag 3. mars så starter vi med åpne kirker i Nannestad.

Hver onsdag fra 17 – 19 så vil det være en åpen kirke i bygda.

 

Åpne kirker i Nannestad

Fra onsdag 3. mars så starter vi med åpne kirker i Nannestad.

Hver onsdag fra 17 – 19 så vil det være en åpen kirke i bygda.

Vi vil bytte på med hvilken kirke som er åpen.

Hit kan man komme for å tenne lys, be en bønn, prate med den som er vertskap eller bare være stille.

 

Denne våren vil det se slik ut:

Holter kirke:               1. onsdag i mnd.         Kl 17-19

Stensgård kirke:        2. onsdag i mnd.        Kl 17-19

Nannestad kirke:       3. onsdag i mnd.          Kl 17-19

Bjørke kirke:              4. onsdag i mnd           Kl 17-19

Tilbake