REGNBUEBØNN


I regnbuebønnen har hver uke i fastetiden sin egen farge. 

REGNBUEBØNN

Dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. 

(Jes 58, 6-7)

 

RØD UKE

Kirkens Nødhjelps symbol med hendene og duen er hentet fra bibelfortellingen om Noah.
Da storflommen var over, lovet Gud at han
skulle verne livet mot dødskreftene. For å gi
Noah et synlig tegn på dette satte Gud regnbuen på himmelen. Regnbuen er et håpstegn,
et tegn på at en ny begynnelse alltid er mulig.
Dette håpstegnet tar vi med oss inn i fastetiden. 

 

 Kjære Gud, takk for fastetidens mange muligheter. Den gir rom for både handling og refleksjon. La oss ikke bli for selvopptatte. Hjelp oss så vi retter blikket utover og ser de mange som trenger din kjærlighet. Og minn oss daglig om at det er vi som er dine hender og føtter. 

 

 

FASTESALME

Lydfil finner du her.

 

ORANSJE UKE

Oransje uke handler om forandring 

 

GUL UKE

Gul uke handler om rettferdighet 

Med påvirkningsarbeid kan vi delta i kampen for rettferdighet. Sammen med våre partnere har vi opplæring med befolkningen i Malingunde i Malawi. De får kunnskap om og kjennskap til sine rettigheter, slik at de kan kreve kompensasjon for tap av dyrket mark, beiteområder og matjord når store gruveselskap vil etablere seg i nabolaget deres. Hvis mange nok taler med en stemme, vil vi bli hørt der beslutningene tas.  

 

 

Grønn uke handler om håp

 Klimaendringene truer planeten vår, men i Etiopia spirer et stort håp. Der jobber prester på spreng for å lære opp folk til å ta vare på skogen og plante nye trær. En av dem er Abraham Mekonnen. – Kirkeskogen, Menagesha, er flere tusen år gammel. Vi kaller den for «Addis Abebas lunge» sier han og forklarer hvordan trær bidrar til å fange opp klimagasser. Ved å sikre skogen tar en også vare på dyreliv, planter og mennesker. 

 

Blå uke handler om vann 

Rent vann er mer enn bare vann. Rent vann er nøkkelen til liv, helse, likestilling, fred og katastrofeberedskap. Derfor er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann en «blå tråd» gjennom de fleste av våre prosjekter. Å bekjempe fattigdom er å gi mennesker muligheter. Rent vann er en slik mulighet. Vi ser at rent vann forandrer liv og forenkler hverdagen til millioner av mennesker. Vann forandrer alt. 

Indigo uke handler om fellesskap 

Ebba Tafese er leder av vann, sanitær og hygiene-programmet til Kirkens Nødhjelp i Etiopia. Han elsker jobben sin. Når han ser hvordan ansiktene til dem som får rent vann for aller første gang lyser opp, får han masse energi. Han er stolt når han ser hvordan rent vann forandrer en landsby, og stolt av arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør sammen med partnere i felt. 

FIOLETT UKE - dden stille uken

 

 

 

Tilbake