REGNBUEBØNN


I regnbuebønnen har hver uke i fastetiden sin egen farge. Her publiserer vi hver ukes bønn etterhvert som ukene går.

 

REGNBUEBØNN

Dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. 

(Jes 58, 6-7)

 

RØD UKE

Kirkens Nødhjelps symbol med hendene og duen er hentet fra bibelfortellingen om Noah.
Da storflommen var over, lovet Gud at han
skulle verne livet mot dødskreftene. For å gi
Noah et synlig tegn på dette satte Gud regnbuen på himmelen. Regnbuen er et håpstegn,
et tegn på at en ny begynnelse alltid er mulig.
Dette håpstegnet tar vi med oss inn i fastetiden. 

 

 Kjære Gud, takk for fastetidens mange muligheter. Den gir rom for både handling og refleksjon. La oss ikke bli for selvopptatte. Hjelp oss så vi retter blikket utover og ser de mange som trenger din kjærlighet. Og minn oss daglig om at det er vi som er dine hender og føtter. 

 

 

FASTESALME

Lydfil finner du her.

 

ORANSJE UKE

Oransje uke handler om forandring 

 

 

 

 

Tilbake