Finnes det glede i sorgen v/sokneprest Steinar Tosterud


Hvordan kan en finne glede i sorgen, tenkte jeg, det hørtes absurd ut !?

Sted: Kjerkestua i Holter 28. februar 2018

Diagonalt « Kraftsenter» i Nannestad.

«Overraskelse» en gruppe med frivillige i samarbeid med kirkekontoret

v/diakon Svein Arne Bergli, som bl.a arrangerer temakvelder i Kjerkestua.

Bl. a er Magne Lunde meget involvert i dette prosjektet.

Personlig meldte jeg forfall til Fellesrådsmøte (samme kveld) til kirkeverge Øyvind Sandholt ,som fikk inn en vara for meg, takk Øyvind !

Hvordan kan en finne glede i sorgen, tenkte jeg, det hørtes absurd ut !?

Men dere, etterpå ha hørt på Steinar Tosterud ca en time, finnes ingen tvil, ja,det går !

Det skal mye til om en ikke har gledelige, pussige og morsomme episoder etter et levd liv, kort eller langt. Det er av stor verdi i sorgen, før begravelsen, i kirken ,ved minnestunden og minnes de gode stundene . Viktig å få vise sin deltagelse i sorgen til de etterlatte ,i kirken og ved graven. Stor hjelp for de etterlatte, og venner i sorgprosessen.

En må være bevist på å si at en person er død, og ikke f.eks sovna inn til barn. De forstår at det slett ikke går å begrave personer som sover. La barna se den døde, forklar på en begripelig måte. Barn går inn og ut av sorgen, sier Steinar og er glad ( ikke husker) den ene dagen og er trist neste dag.

Steinar Tosterud er i etterkant blitt takket av etterlatte, for sin anbefaling om å ta imot kondolanser ved graven og samværet i minnestunden, det hjelper utrolig i sorgarbeidet.

Men sorg er så mye mer, sier Steinar : Tap av vanlige funksjoner i forbindelse med ulykker og alderdom. Det kan for mange være tungt og sorgfullt , men da er det mulig å få hjelp til å få tilbake gleden i livet. Der har vi medmennesker en utfordring. Har erfart at å glede noen er en glede i seg selv, en vinn vinn situasjon ! Må få lov Magne  ( har spurt Magne Lunde )å trekke deg fram som eks. Du har lidd et stort tap i en ulykke,som du har fortalt tidligere,og ble blind.Vil tro du har mange gleder i livet ditt m/fam. og venner, tross ditt tap. Du sprer glede og håp og er et stort menneske, Magne !

Til slutt : Steinar Tosterud, du fortjener en fjær i hatten og / eller en blomst bak øret. De er heldig i Furuset menighet som har deg som prest, bare veldig synd at også du går av med pensjon til høsten, vi trenger slike personer / prester som deg i den Norske kirke.

Gikk ut i vinterkvelden med en sann glede over et slikt alvorlig tema, og jammen ble  vi nok en gang traktert med nydelige kaker ,kaffe og saft , av dere damene i « Overraskelse»

Takk alle for en flott kveld.

Mvh Sissel M Harstad

Tilbake