Påsken 2021


Feiringen blir annerledes når vi ikke kan samles til gudstjenester i kirkene våre, men vi minner derfor på et rikt tilbud i den digitale verden.

Kjære menigheter

Påsken, kirkens største og viktigste høytid vil i år bli spesiell på mange måter. I stedet for å dra dit vi vil eller dit vi pleier, sitter mange av oss hjemme. Noen helt alene. Det er viktig å huske at selv om rammene rundt påsken er forandret, er innholdet i påskehøytiden det samme. Feiringen blir annerledes når vi ikke kan samles til gudstjenester i kirkene våre, men vi minner derfor på et rikt tilbud i den digitale verden.

 

KIRKENE I NANNESTAD INVITERER DERE TIL:

Vi har laget noen korte påskeprogram som vi vil legge ut til dere. Filmene vil publiseres på facebooksiden vår (Kirkene i Nannestad) men det vil også legges ut linker på hjemmesiden.

 

SKJÆRTORSDAG - Vi blir bedre kjent med sokneprest Lilja Kristin Thorsteinsdottir

LANGFREDAG – Musikalsk kveldsgudstjeneste fra Holter kirke kl. 19.00 (Streames direkte)

Stabat mater - Antonio Vivaldi

Medvirkende er pianist Stefan Ibsen Zlatanos, sangsolist Janne Berglund og sokneprest Svein Skulstad

PÅSKEAFTEN - Vi blir bedre kjent med sokneprest Svein Skulstad

1.PÅSKEDAG – Svein forteller om LUMO-prosjektet og det legges ut en film fra dette som omhandler Jesu siste dager

 

PÅSKEVANDRING VED NANNESTAD KIRKE

En påskevandring langs de 14 stasjonene på Smertens vei.

Gaten Via Dolorosa (smertens vei) i Jerusalem er den veien som Jesus etter tradisjonen gikk etter at Pilatus hadde felt dødsdommen over ham, og fram til han døde på korset på Golgata.

For mange kristne kan Via Dolorosa være et pilgrimsmål, hvor en kan følge Jesu lidelsesvei og minnes ham ved de 14 stasjonene som er etablert langs veien.

Vi har nå satt opp 14 plakater rundt Nannestad kirke, som symboliserer disse 14 stasjonene. Her kan du gå en minipilgrimsvanding i påsken og få med deg påsekeevangeliet.

 

REBUSLØP VED BJØRKE KIRKE OG STENSGÅRD KIRKE

Ved både Stensgård og Bjørke kirke vil dere finne 7 poster rundt omkring på kirkegården. Her kan dere både lese påskefortellingen og svare på noen oppgaver.

Svarene sendes til marianne.ostli.nysveen@nannestad.kommune.no.

Her er det lov for alle å delta, uansett alder. Alene eller som et lag.

 

Vi håper påskens budskap kommer fram til dere uansett hvor dere er og at dere alle får en fin påske selv om den blir annerledes. 

 

Kirkene i Nannestad

 

 

Tilbake