Orglene i kirkene våre


Orgel i Nannestad kirke

Orgelet er bygget av Rieger Orgelbau Gmbh fra Østerrike i 2007. Det erstattet et elektropneumatisk orgel fra 1954, bygget av Jørgensen i Oslo. Dette orgelet erstattet i sin tur et orgel fra 1873 bygget av Brantzæg. Orgelet i Nannestad er middelstort med 23 stemmer fordelt på to manualer og pedal. I tillegg er svellverket fra det gamle orgelet tatt i bruk som fjernverk. Organisten har til sammen 30 stemmer til disposisjon. Orgelet er bygget med mekanisk traktur, det vil si med mekanisk overføring fra tangentene til ventilene som slipper luft til pipene, med unntak av fjernverket som er elektrisk betjent. Registreringen av orgelet er Riegers egen konstruksjon, og er datastyrt. Orgelfasaden er beholdt fra Jørgensenorgelet fra 1954.

 

Orgel i Stensgård kirke

Kirken fikk forært et orgel av Erikka Mathiesen. Dette ble så avløst av et hammondorgel innkjøpt fra Røa kirke. Siden har pipeorgelet blitt restaurert, og dagens orgel er et pipeorgel bygget av Norsk Orgel-Hamoniumfabrikk AS, fullført i 1970. Det er et mekanisk sløyfeladeorgel med 9 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Orgelet ble renovert i 2010 av Sven-Anders Torstensson.

 

Orgel i Bjørke kirke

Orgelet i Bjørke ble bygget av Paul Brantzæg, Christiania i 1873. Det hadde 5 stemmer fordelt på 1 manual og pedaler. Orgelets prospekt hadde synlige piper i 3 felter og lav gavl. Det ble restaurert i 1977 av Jan Erik Spigseth, og fasade og pipeverk inngikk i nytt orgel. Det er bygget med mekanisk traktur og registratur og sløyfelade. Orgelbygger Henrik Brinch Hansen utførte en omfattende oppgradering av orgelet i 2019 -2020. Orgelet har fått omfattende oppgradering innvendig med 3 nye stemmer, og det er utvidet til 2 manualer og pedaler.

 

Orgel i Holter kirke

Et fire stemmers Brantzæg-orgel fra 1874 ble i 1951 avløst av et J. H. Jørgensen-orgel med 11 stemmer, 2 manualer og pedal som hadde prospekt i klassisistisk stil tegnet av Ragnar Nilsen og malt av Egil Weiglin. Det ble utsmykket med tettstilte slanke balustre i 3 felter, adskilt ved riflede pilastre. Balustrene var beige, og det hadde grønne pilastre med grått toppfelt og forgylt rosett, og nederst marmorerte fyllinger. Dagens orgel er et pipeorgel fra 1988 som ble bygget av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB. Det er et mekanisk sløyfeladeorgel med tolv stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

Tilbake