Har du rom for et barn som trenger å bli sett?


Et trygt og godt hjem er viktig for alle barn.

Heldigvis har de fleste barn foreldre og foresatte som kan gi dem dette.

Dessverre er det noen barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme.

Har du rom for et barn som trenger å bli sett?

Bli fosterhjem.

 

Et trygt og godt hjem er viktig for alle barn.

Heldigvis har de fleste barn foreldre og foresatte som kan gi dem dette.

Dessverre er det noen barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Foreldrene deres er som oftest glade i dem, men av ulike årsaker klarer de ikke å ivareta barnas behov for kjærlighet, for å bli sett og fulgt opp. Ofte vil hjelpetiltak fra barneverntjenesten støtte foreldrene til å barna en rimelig god oppvekst. Men noen barn må dessverre bo utenfor hjemmet, som regel i fosterhjem. Det kan være for en tidsavgrenset periode, andre vokser opp i fosterhjemmet.

Hvem kan bli fosterhjem? Alle barn er forskjellige, også fosterbarn! Behovene deres vil variere fra barn til barn. Alle trenger kjærlighet, men den vil måtte gi seg utslag på ulikt vis. Noen trenger å hjelpes til å ta plass, andre trenger først og fremst å bli satt grenser for. Noen skal ha mye kontakt med biologiske foreldre, andre lite. Noen liker best inneaktiviteter, andre vil helst være ute så mye som mulig.

Derfor er det behov for ulike typer fosterforeldre.

Kanskje har du rom for et barn som trenger å bli sett, eller kanskje du vet om noen som kan gi et barn et trygt hjem? Fortell om fosterhjem, og oppfordre de du møter direkte.

For mer informasjon: bufdir.no/fosterhjem. Her finner du informasjon om hva de tvil si å være fosterhjem, og kontaktopplysninger til fosterhjemtjenesten der du bor.  

 

 

  

 

               

Tilbake