Nannestad kirkelige fellesråd 

Følgende personer sitter i Nannestad kirkelige fellesråd i perioden 2019-2023:
 
Fra Holter menighetsråd:
Eva Østby-Johansen
Grete Karen Framgarden
Vara: Tommy Nettum Liberg og Anne Brustad

Fra Nannestad menighetsråd:
Hans Mikal Holter
Karin E. Granlund
Vara: Reidun Andersen


Fra Bjørke menighetsråd:
Svein Norvald
Hanne Vollaug Slettum
Vara: Stian Berntsen og Bjørg Melby

Fra Stensgård menighetsråd
Marianne Østli Nysveen
Doris Glesåen
Vara: Ragnhild Storstein og Håvard Østli Nysveen

Nannestad kommune er representert ved:
Karl Arne Leivestad (SP)
Vara: Hege Kristiansen Nettum (AP)

Ansattes representant:
Svein Arne Bergli
Vara:  Steinar Melby


Prestene:
Liv B. Krohn-Hansen (prost)
Vara: Svein Skulstad
Sekretær for fellesrådet og administrasjonsutvalget:
KirkevergeOle Inge Bekkelund

Tilbake