Nannestad kirkelige fellesråd 

Følgende personer sitter i Nannestad kirkelige fellesråd i perioden 2023-2027:
 
Fra Holter menighetsråd:
Eva Østby-Johansen
Anne Brustad
Vara: Bjørn-Erik Lerberg og Astrid T.S. Ringnes

Fra Nannestad menighetsråd:
Karl Henrik Laache
Kari Fossum Tangen
Vara: Gerd Nordskag og Berit Tomter


Fra Bjørke menighetsråd:
Stian Berntsen
Øyvind Sandholt
Vara: Hanne Vollaug Slettum og Svein Norvald

Fra Stensgård menighetsråd
Jorun Røyset
Svetlana Konnova
Vara: Mette Nannestad og Bodil Dal Larsen

Nannestad kommune er representert ved:
Karl Arne Leivestad (SP)
Vara: Hege Kristiansen Nettum (AP)

Ansattes representant:
Svein Arne Bergli
Vara:  Steinar Melby


Prestene:
Liv B. Krohn-Hansen (prost)
Vara: Svein Skulstad
Sekretær for fellesrådet og administrasjonsutvalget:
KirkevergeOle Inge Bekkelund

Tilbake