Kirkevalg 2023


Her finner dere nominasjonskomiteenes listeforslag.

Nominasjonskomiteenes listeforslag, i prioritert rekkefølge, for de fire soknene våre. 

 

HOLTER SOKN

1. Anne Brustad

2. Eva Østby Johansen

3. Trine Kåråsen

4. Beate Breili

5. Astrid Ringnes

6. Maj Liss Olausen Lingjærde

7. Bjørn-Erik Lerberg

8. Antje Günther

9. Vera Rønneseth

10. Solveig R. Korsmo

 

NANNESTAD SOKN

1. Karl Henrik Engelhart Laache

2. Berit Tomter

3. Gerd Norskag

4. Irene Sogn Aanerud

 

 

BJØRKE SOKN

1. Svein Norvald

2. Tone S. Alme

3. Stian Berntsen

4. Gun-Iren Westad

5. Hanne V. Slettum

6. Else Berit Klingenberg

7. Sigurd Tuvnes

 

8. Monica Pedersen Myhre

9. Øyvind Ottar Sandholt

 

 

STENSGÅRD SOKN

1. Svetlana Konnova

2. Helle Ebert Braaten

3. Mette Nannestad

4. Jorun Røyset

5. Bodil Larsen

6. Brith Gjødningseter

 

Kirkevalget finner sted (10.) 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. august. Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

Tilbake