Kirkevalg 2023 - frist for innlevering av listeforslag.


Til høsten er det kirkevalg.

Det betyr at vi skal velge nye menighetsråd i våre menigheter.

Valg av menighetsråd i Nannestad, Holter, Bjørke og Stensgård sokn – frist for innlevering av listeforslag

 

Nominasjonskomité i de ulike soknene setter opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til leder av det aktuelle menighetsråd innen   15. mars 2023.

Nannestad menighetsråd: Hans Mikal Holter 473 80 815  hmikalh@online.no

Holter menighetsråd: Anne Brustad 975 79 443 abrus@online.no

Bjørke menighetsråd: Stian Berntsen 916 12 446 bjorke.menighet@gmail.no

Stensgård menighetsråd: Marianne Østli Nysveen 462 54 279 marianne.ostli.nysveen@nannestad.kommune.no

 

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som fyller 18 år senest i 2023.

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år og en rimelig geografisk spredning. Kandidater skal være oppført i prioritert rekkefølge med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling.

Det er også anledning for en nomineringsgruppe på ti personer med stemmerett i soknet å levere en liste til valg av menighetsråd.

Kirkevalget finner sted (10.) 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. august. Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

Tilbake