Søndagstanker Søndag 13. august 11. s. i treenighetstiden


«Velsignet er han som kommer i Herrens navn!»

Jerusalem farvel

 

Dette er en vanskelig tekst:

Den handler om Jerusalem, som skulle være Guds by.

Byen der Paktens ark og Tempelet med det Aller helligste stod i sentrum.

Likevel ville innbyggerne ikke høre på profetene, eller ta i mot den beskyttelse Gud ønsket å gi dem. Som en hønemor dekker og varmer kyllingene sine.

 

Jesus sier at Tempelet står tomt. Tross all makt og prakt, som er samlet der inne, Gud har flyttet ut.

 

Om litt var Gud selv på Golgata, før Han etterlot seg en tom grav.

La oss tenke etter: Tar vi vel imot profeter? De som vil veilede oss til et bedre liv. Eller jager vi dem, fordi de peker på våre svakheter og feil? Tør vi søke til Gud og hans nåde, eller er vi mest opptatt av vi og vårt?

 

Teksten slutter med passordet til det nye Jerusalem: «Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’»

 

Arne Andersen

 

Tilbake