Resultat av menighetsrådsvalg 2023


Her finner dere reultatene fra menighetsrådsvalgene i Stensgård, Bjørke, Nannestad og Holter sokn. 

Tilbake