Lys våken1. - 2.desember 2023


Har du lyst til å bli med og overnatte i kirken?

Vi inviterer til LYS VÅKEN-leir i Holter kirke.

Forsidebilde:Den norske kirke/Rianne van den Brink

Tilbake