Sorggruppe for deg som har mistet ektefelle eller samboer


Mange kan kjenne seg alene i sorgen og det kan være fint å møte andre med lignende tapserfaringer.

Menighetene i Nannestad og Gjerdrum starter sorggruppe høsten 2024

Oppstart 2. oktober kl 14.00 - 16.00
Vi møtes annenhver onsdag, til sammen åtte ganger.

Pris kr 250,- for å dekke utgifter til enkel bevertning.

Vi vil veksle på å være i Nannestad og i Gjerdrum.

Påmelding til diakonimedarbeider Birgit Eriksen tlf 948 04 841 eller diakon Svein Arne Bergli tlf 975 83 956

PS. hvis du ikke når noen nå i ferietiden kan du sende en mail til: svein.arne.bergli@nannestad.kommune.no så får du svar når ferietiden er over.

Tilbake