Gudstjeneste Skaperverkets dag


Tid: 12.05 kl. 11:00
Sted: Holter Kirke
Kirkevert: Margot Ramstad, Anne Lise Vamsæter
Organist: Janne Berglund
Prest: Mari Mikkelsen Western
Tekstleser: Liv Stokstad
Første lesetekst: Sak 14,6-9
Andre lesetekst: Åp 21,22-27
Prekentekst: Joh 3,16-21
Dag i kirkeåret: Sfpi
Offer til: Eget arbeid

Kammerkoret medvirker

Tilbake