Gudstjeneste


Tid: 16.06 kl. 11:00
Sted: Nannestadfestivalen
Diakon: Svein Arne Bergli
Organist: Janne Berglund
Prest: Mari Mikkelsen Western
Første lesetekst: Jos 24,19-24
Andre lesetekst: Ef 2,1-10
Prekentekst: Matt 16,24-27
Dag i kirkeåret: 4 sit

Gudstjenesten holdes på scenen 

Tilbake